fbpx Oor ons | Mosaic

Oor ons

Mosaic Vroeë Kinderontwikkelingsentrum is geleë in die boomryke area van Eduanpark, Polokwane. Ons is ‘n dubbel-mediumskool (Afrikaans en Engels) vir kinders van 18 maande tot Gr RR. Onderrig hier is gebaseer op die ‘leer deur te speel’ - metode. Ons fokus is op individuele aandag tussen onderwyser en kind deur met kleiner groepies te werk. Ons klaskamers en speelgronde skep ‘n rustige atmosfeer, waar kinders genoegsame geleenthede gegun word, om te leer deur middel van ontdekkingspel.

Ons beskik oor gekwalifiseerde en ervare onderwysers, wat toegewyd is om u kind ten volle te ontwikkel. Ons volg die 'Speel Leer Wen' kurrikulum as riglyn vir ons onderrig en sluit ook ‘Kindermusik’ ™ in by ons weeklikse program.

 

Doelwitte:

  • Ons stel ons ten doel om die bes moontlike grondslag vir u kind se persoonlike ontwikkeling te lê ten einde hul in staat te stel om hul volle potensiaal te bereik. 
  • Ons poog om gesonde eetgewoontes by u kinders aan te moedig en te ontwikkel.
  • Ons poog om sosiale interaksie tussen ouers te bevorder om sodoende ‘n familie-atmosfeer te skep.
  • Ons stel ons ten doel om ondersteuning aan ouers te verleen deur gereelde terugvoering te gee oor u kind se ontwikkeling.

 

Missie:

  • Die ontwikkeling van u kind word gehandhaaf en deurlopend  bevorder deur  die nuutste onderrigmetodes na te vors en toe te pas om  ‘leer-deur-te-speel’ aan te moedig, bv. deur die insluiting van ‘Mind Moves’ ™ tegnieke by ons daaglikse program.
  • Ons bevorder algehele welstand deur maaltye te voorsien wat op ‘n ongeprosseseerde plant-gebaseerde dieet gebaseer is en sodoende optimale voeding te verseker. (www.nutritionfacts.org.)
  • ‘n Familie-atmosfeer word geskep deur ten minste een maal per termyn, ‘n sosiale geleentheid aan te bied, waar ouers sosiaal kan verkeer en ook hul kinders se onderwysers beter kan leer ken.
  • Die algehele ontwikkeling van u kind is vir ons belangrik, daarom is ons toegewyd daaraan om u as ouers voortdurend van toepaslike  inligting te voorsien en die nodige leiding te gee om enige unieke uitdagings aan te spreek.